Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Archiv

Duben
Fashion show in year 4

Fashion show in year 4

30.04.2018

Čtvrťáci si vyzkoušeli všechny důležité fráze spojené s oblékáním a společně si užili spoustu legrace. Nezapomenutelný byl výkon Lucky, která celou dobu, kdy byl popisován anglicky její dres, dokázala stát na rukou. Thanks for wearing such nice models...   

Eva Skořepová

10
Studentské zastupitelstvo

Studentské zastupitelstvo

29.04.2018

Studenti nymburských ZŠ si zahráli na zastupitele. 
Do projektu simulovaného zasedání zastupitelstva města, které pořádala organizace Agora CE o.p.s. ve spolupráci s městem Nymburk, se zapojili žáci ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova. Studenti si tak vyzkoušeli roli zastupitelů a společně s politiky řešili reálné problémy ve městě. Studenti se nejdříve zúčastnili jednání zastupitelstva 25. 4. 2018 a následující den, tedy ve čtvrtek 26. 4. 2018, měli své vlastní zastupitelstvo v Obecním domě (i s využitím elektronického hlasování).


S. Grospičová, M. Velechovský

12
Vítání jara po staročesku v Kouřimi

Vítání jara po staročesku v Kouřimi

27.04.2018

Prvňáci a třeťáci se vydali společně přivítat jaro do Muzea lidových staveb v Kouřimi. Ve staročeských chalupách dovezených z různých míst naší země byly připraveny výstavky tematicky zaměřené na dřívější způsob života a slavení Velikonoc. Děti se tak seznámily s různými technikami zdobení vajíček (dokonce si jednou z nich - zdobení voskem - mohly namalovat svou papírovou kraslici), porovnaly dnešní a dřívější způsob života i výzdobu obydlí, vyzkoušely (ne)pohodlí studených dřevěných lavic ve třídě našich předků. Třeťáci si procvičili učivo o různých materiálech k výrobě nástrojů, nářadí i stavení a zopakovali při tom názvy řemesel. Prvňáčci si změřili, jak dlouho vydrží sedět podle nároků dřívějších učitelů – ti nejneposednější nevydrželi s rukama za zády, zavřenou pusou a bez vrtění ani celou minutu; ovšem padly i rekordy (po celou dobu vyprávění průvodce)! Pro mnohé byl velkým zážitkem nákup drobností a upomínkových předmětů – zvláště dřevěných řehtaček a píšťalek, které však k velké úlevě všem uším raději uložili k využití až na doma.

Mgr. P. Kopečková a Mgr. M. Soukupová

8
Simulovaný soud v 9.B

Simulovaný soud v 9.B

26.04.2018

V úterý si žáci třídy 9. B v rámci hodiny ORV vyzkoušeli, jak to chodí u soudu. Simulovaný soud je praktickou formou výuky práva, při níž jsou žáci zároveň herci i diváci. Žáci měli možnost se na chvíli stát soudcem, právním zástupcem, navrhovatelem, odpůrcem nebo svědkem. V soudních sporech řešili případy z oboru práva občanského. Žáci si tak netradiční formou procvičili nejen základy práva, ale i své komunikační a argumentační dovednosti. Všem zúčastněným tímto děkuji za snahu a aktivní spolupráci.

S. Grospičová

11
Sázení stromků

Sázení stromků

26.04.2018

Dne 20. 4. se vydala třída 5. C vlakem do Hořátve. Po příjemné procházce jsme dorazili na statek, kde chovají koně. Všichni si ho zkusili nakrmit a také pohladit. Za statkem už na nás čekali dva pánové, kteří nám řekli spoustu zajímavostí o stromech a ukázali nám, jak správně zasadit strom. S jejich pomocí si každý zkusil tuto nelehkou práci. Za odměnu jsme si opekli buřtíka a pak už nás čekala zpáteční cesta vlakem.

Moc děkujeme paní Tomanové za nevšední zážitek a pohostinnost.

A. Brabcová, N. Krejčíková, T. Mašínová (žákyně 5. C)

9
Výlet do ZOO v Jihlavě - 5.B a 6.B

Výlet do ZOO v Jihlavě - 5.B a 6.B

23.04.2018

Žáci 5. B a 6. B vyrazili ke Dni Země do Zoo Jihlava, kde se seznámili s rozličností a rozmanitosti přírody. Obdivovat jsme zde mohli známé i méně známe živočichy ze všech koutů naší modré planety Země. Každý z nás si určitě vyhlédl své zvířátko, u kterého se mohl dlouho kochat a rozjímat nad krásou a výjimečností života. Návštěvou Zoo jsme si uvědomili, jak je život na Zemi křehký, a že bychom o něj měli pečovat a chránit ohrožené druhy.

Mgr. I. Blažíčková, Mgr. V. Langweilová a PhDr. David Michálek

26
Bronzový volejbal pro Tyršovku

Bronzový volejbal pro Tyršovku

13.04.2018

V úterý 10.dubna se týmy děvčat a chlapců z naší základní školy zúčastnily již tradičního turnaje škol ve volejbale na Zimním stadionu v Nymburce. Oba týmy předváděli po celou dobu pěkný volejbal. Na turnaji panovala skvělá atmosféra, všichni se vzájemně podporovali a společně oslavovali úspěchy svých i ostatních týmů a když bylo potřeba, i hráče nebo hráčku do jiného týmu zapůjčili. Tým děvčat bohužel hned v prvním utkání potkalo zranění a tak po zbytek turnaje bojovaly v oslabené sestavě, i přes to se jim podařilo obsadit krásné třetí místo a nutno poznamenat, že ke stříbrnému poháru nám chyběl jediný bod. Tým chlapců se ale nenechal děvčaty zahanbit a i jim se podařilo vyrovnat dívčí výsledek. Porazili oba dva týmy z Lysé a zařadili se na třetí místo na týmy ZŠ Komenského a Gymnázia
Nymburk. 
Všem hráčům, organizátorům a pomocníkům patří velké díky za hezký sportovní zážitek. A Elišce přejeme všichni brzký návrat na palubovky. 


Odkaz na fotografie ZDE

K. Nováková 

9
Zápis budoucích prvňáčků

Zápis budoucích prvňáčků

09.04.2018

Zápis se koná v pondělí 9. 4. 2018 od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Na základě autoremedury č.j. 238/2018 budou otevřeny tři první třídy. Bude přijato celkem 80 budoucích prvňáčků.

K zápisu budoucího prvňáčka přineste: rodný list dítěte a svůj občanský průkaz

Potřebné formuláře (Zápisní list, Žádost o přijetí, případně Žádost o odklad) si můžete stáhnout z webových stránek školy a vyplnit je v pohodlí domova předem.

Kriteria pro přijetí

Přidělení registračního čísla

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Zápisní list

Těšíme se na Vás!

26
Výlet do Prahy

Výlet do Prahy

03.04.2018

Naše třída 5. C jela navštívit Prahu, její významná místa a památky. U sochy svatého Václava jsme se setkali s průvodkyní, která velmi poutavě vyprávěla o všech památkách. Metrem jsme se svezli na Pražský hrad, kde nás čekala prohlídka od ochranky. Prošli jsme kolem hradní stráže, s kterou jsme se vyfotili . Paní průvodkyně nás seznámila s historií Pražského hradu. Zaujalo nás, že základní kámen ke katedrále svatého Víta byl položen roku 1344. Dozvěděli jsme se, kde jsou uloženy korunovační klenoty. Prošli jsme se Zlatou uličkou, pokračovali přes Karlův most na Staroměstské náměstí a ještě nás čekala zpáteční cesta vlakem do Nymburka.

Výlet se nám moc líbil a těšíme se, že si ho zase někdy zopakujeme.

Žáci 5. C

9
Mezinárodní videokonference očima účastníků

Mezinárodní videokonference očima účastníků

30.04.2018

10. dubna 2018 na ZŠ Tyršova Nymburk tradičně proběhla videokonference mezi žáky naši školy a školy v Mytišči. Videokonference byla dle vyjádření žáků zajímavá a úspěšná. Účastnici si rozšířili znalosti o způsobu života a možnostech dalšího vzdělávání v Mytišči v Rusku.  

A nyní Vám předkládáme zážitky účastníků:

* Karolína Josífová
Měsíc duben byl pro nás velice důležitý. Chystali jsme se totiž na další videokonferenci s žáky z ruské školy v Mytišči. Nejprve jsme si připravovali představování a později i otázky a odpovědi. Celá naše skupina se scházela velice často, abychom předvedli nejlepší výkon. V pondělí 9. dubna jsme se naposledy setkali a připravovali se na druhý den. Všichni jsme měli trému. Druhý den vše proběhlo hladce. Paní učitelky i žáci z Mytišči byli velice milí. Nakonec z nás všech tréma spadla a ve třídě panovala dobrá nálada. Měli jsme možnost poznat nové lidi a vytvořit si přátele. Pro mě to byla skvělá zkušenost. Takový zážitek bych každému doporučila. Na závěr patří velké díky paní ředitelce a učitelům, kteří nám pomáhali v přípravě a umožnili získat nové zkušenosti.

* Adam Slanička
V úterý 10.4. v ranních hodinách proběhla již čtvrtá  videokonference s ruskými žáky z Mytišči. Žáci, kteří se učí ruštinu, si mohli rozšířit své znalosti v přímém přenosu. Tento rok se videokonference především týkala svátků v Čechách a budoucího povolání. Naši školu reprezentovalo celkem 12 žáků, kteří se pilně připravovali. Videokonference nebyla pouze v ruském jazyce, ale také v anglickém.

 * Robin Vaníček
Videokonference jsem se zúčastnil poprvé. Bylo to skvělé. Příprava na konferenci nebyla zrovna nejlehčí. Měli jsme určené téma (svátky a povolání) a předem připravené otázky. Odpovědi jsme si museli sami připravit a naučit nazpaměť, a to bylo celkem náročné. Neočekával jsem, že na ruské straně videokonferenci bude natáčet ruská televize. Moc se mi to líbilo a příští rok si rád účast určitě zopakuji.

* Kristýna Hendrychová

Na konferenci jsem byla poprvé a moc mne zaujmula, už jen proto, že jsme hovořili s lidmi jiné národnosti. Připravovali jsme se asi 2 měsíce. Vzájemně jsme se ptali a odpovídali na připravené otázky přes skype. Měla jsem z konference velký strach, ale nakonec mě bavila a byla jsem ráda, že jsem se jí zúčastnila.

* Valeriya Mozer

Mně se videokonference líbila. Naučit se text bylo pro mě lehké. Trochu jsem se bála mluvit před velkým množstvím lidi. Byl to pro mě největší problém. Ale překonala jsem sama sebe a vše se podařilo.

* Petr Velčický

Videokonference se mi líbila. Před začátkem jsem měl obrovskou trému, ale zhruba v půlce už jsem trému neměl. Z videokonference si odnáším spoustu zkušeností, zážitků i spoustu zajímavých momentů. I když to pro mě nebylo jednoduché, jsem moc rád, že jsem si to mohl vyzkoušet. Byla to fakt výzva. Děkuji moc za ni a uvidím, jestli ještě nějakou takovou výzvu nevyzkouším. Moc každému doporučuji si to vyzkoušet.

* Eva Eliášová
Videokonference se mi moc líbila. Měli jsme možnost si procvičit ruský a anglický jazyk. Ruští žáci mi přišli moc milí a přátelští. Jednou bych se chtěla podívat do Ruska. Na videokonferenci chci jít i příští rok.

* Silvie Ešnerová
Poprvé 10.4. jsem se zúčastnila videokonference. Výsledek byl takový, že jsme si procvičili anglický i ruský jazyk, dozvěděli jsme se informace o svátcích v Rusku a také jsme si procvičili ruský přízvuk a výslovnost.

* Lucie Ferdinandová
Videokonferencí jsem se zúčastnila už několikrát. Umožnily mi nahlédnout do jiné země. Zjistila jsem, jak slaví Vánoce, Velikonoce atd. a jak prožívají prázdniny. Ukázaly mi, jak to chodí v jiné škole. Při přípravě videokonference nám pomáhali učitelé RJ a AJ. Po této zkušenosti jsem si získala nové přátele a procvičila si ruštinu i angličtinu. A doufám, že na střední škole budeme dělat něco podobného.

* Lucie Maroušová
Na videokonferenci jsem byla celkem dvakrát. Přesněji třikrát, ale poprvé jsem pouze pomáhala kamarádům s texty. Na konferenci se snažím připravovat co nejpečlivěji. Každý večer si svůj text alespoň dvakrát přečtu a snažím se ho zapamatovat. Ale nejvíce času věnuji učení večer před konferencí. Myslím si, že díky konferenci mám nové přátele, a také se dozvím spoustu nových věcí. Samozřejmě že něco znám o Rusku ze školy, ale teď se mohu dozvědět něco přímo od ruských žáků a také si mohu zopakovat něco o Česku. Od videokonference jsem očekávala, že se dozvím něco nového. Ale moje očekávání bylo překonáno. Nejen že jsem se něco dozvěděla o Rusku, ale hlavně jsem poznala nové přátele, se kterými jsem se poté viděla i naživo. Děkuji všem za tuto možnost a zkušenost. 

 A na závěr předkládáme ruské webové stránky, kde můžete zhlédnout záznamy o videokonferenci:
http://mytyshi.ru/news/24961/
http://onetvm.ru/news/information-program-day-from-10-apr-2018-/
https://vk.com/wall271334732_69

Účastníci videokonference a učitelka RJ Mgr. O. Kalická

16
Vybíjená

Vybíjená

27.04.2018

V úterý 17. 4. 2018 se vybraní žáci 4. a 5. tříd vypravili do Poděbrad na ZŠ Václava Havla, kde se odehrálo okresní kolo turnaje ve vybíjené. Celého turnaje se zúčastnilo devět družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. V naší skupině jsme sehráli turnaj se ZŠ Václava Havla, ZŠ Milovice a ZŠ Kostomlaty. Úvod turnaje se nám příliš nepodařil a prohráli jsme se ZŠ Václava Havla a se ZŠ Milovice. Avšak velkou bojovností a s velkým úsilím jsme porazili ZŠ Kostomlaty a ve skupině skončili na 3. místě, což pro nás znamenalo, že jsme nepostoupili do boje o 1. - 3. místo. V celkovém pořadí jsme skončili na 5. - 6. místě. Přestože jsme se neumístili na stupních vítězů, z turnaje jsme neodjížděli zklamáni, výborně jsme si zahráli a získali další zkušenosti ve vybíjené. Všem se turnaj líbil.

Složení družstva: Ševčík J., Nosál J., Hendrych M., Pecka M., Soukup M., Komárek A., Brabcová A., Hanousková A., Hejtman L., Křemen S.

Adéla Hanousková z 5. C. a Mgr. Romana Jakešová

9
Den Země 5.C a 6.C

Den Země 5.C a 6.C

27.04.2018

Den Země – 5. C, 6. C

Tento významný den obě třídy oslavily exkurzí v nedaleké ZOO Chleby. Prohlédli jsme si obě části ZOO a po občerstvení nás čekala beseda s pracovnicí o životě zvířat ve volné přírodě. Zaujalo nás, jak člověk dokáže zvířatům ublížit. Nejvíce se nám líbilo, když jsme si mohli „pochovat“ morče, králíčka, ale také chameleona a strašilku.

Domů jsme si odvezli hodně zážitků, ale také poznání, že to zvířátka s námi lidmi nemají jednoduché.

K. Dušáková, V. Franková (žákyně 5. C)

7
Putování za nymburskými „nárožníčky“

Putování za nymburskými „nárožníčky“

26.04.2018

Ve čtvrtek 19. dubna se žáci z 5. C vydali na procházku po městě Nymburce. Četli totiž knížku Pověsti z Kaplanky od Jana Řehounka, ve které jsou hlavní postavy skřítci nárožníčci. Každý z nich bydlí pod svým nárožním kamenem, který měl v dřívějších dobách zabránit ulomení kola u vozu. Cesta vedla kolem nymburských památek – sochy J. Nepomuckého, rybárny, chrámu sv. Jiljí, morového sloupu. Během putování jsme nacházeli domovy nárožníčků a plnili různé úkoly z pracovních listů. Procházka se nám moc líbila a na závěr jsme se odměnili zmrzlinou.

A. Hanousková, O. Kubeš, M. Toman (žáci 5. C)

10
Den Země - 4.C a 5.A

Den Země - 4.C a 5.A

25.04.2018

Žáci tříd 4.C a 5.A strávili společně Den Země příjemnou procházkou po cyklostezce směr Poděbrady. Po cestě si zahráli na vzorné spoluobčany a udělali něco pro naši přírodu – sbírali pohozené odpadky. V Poděbradech jsme udělali radost v psím útulku. Pejskové dostali od žáků pamlsky, hračky a granule. Většina byla věnována od štědrého sponzora pana Plačka. Několik pejsků jsme vyvenčili, hodili jim míčky a pohladili si je. Návštěva rychle utekla a děti slíbily, že se budou za pejsky jezdit dívat a venčit je. Tak uvidíme, jak jim to půjde…. 

Ž. Kukaň Haltufová, A Mašindová

10

Simulované dětské zastupitelstvo

20.04.2018

Vážené dámy, vážení pánové, milé žačky, milí žáci, srdečně Vás zveme na simulované zasedání Zastupitelstva města NYMBURKA, kde na místa zastupitelů a zastupitelek usednou studenti a studentky místního gymnázia.

Projednají témata, která považují ve svém okolí za důležitá, a navrhnou, co by sami změnili.

Datum a čas: čtvrtek 26. dubna 2018,  14:00 hodin (do cca 16:00 hodin)

Místo: v malém sále Obecního domu, Smetanova 55.

 Zasedání zahájí a povede zástupce vedení města. Program zastupitelstva je v rukou žáků. Obvyklou praxí je, že nejprve mladí „zastupitelé a zastupitelky“ rozdělení do fiktivních politických stran představí své návrhy usnesení. Budou se je snažit obhájit v diskuzi a prosadit jejich přijetí při hlasování.

Poté položí dotaz, zda a jak reálné zastupitelstvo řeší vybrané záležitosti, které žáky zajímají. 

4
Výuka angličtiny

Výuka angličtiny

13.04.2018

Výuka angličtiny má mnoho podob. Vedle klasické výuky se dají využít také jiné, někdy i mnohem zábavnější metody, které studentům přiblíží svět anglického jazyka z jiné strany. Žáci šestých tříd se už po několikáté setkávají se seriálem v původním znění (s titulky i bez titulků). Své jazykové dovednosti si tak ověřují v praxi. Angličtina se tak pro ně postupně stává přirozeným komunikačním prostředkem.                                                                                           

E. Skořepová

14
Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

11.04.2018

Před Velikonoční středu jsme strávili s našimi sportovci v Českém Brodě na sportovní soutěži OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Zúčastnění žáci absolvovali pět disciplín: trojskok, medicimbal, kliky, švihadlo a driblink. Bohužel jsme pro malý počet kluků nemohli postavit mužstvo, proto jsme soutěžili pouze v jednotlivcích. Do krajského finále postoupili dva naši žáci, loňský postup zopakoval Tomáš Doubrava a premiérově Šimon Janďourek. Oba skončili ve svých ročnících na druhém místě. 

Krom uvedených dvou žáků nás reprezentovali tito žáci: Karolína Suchá, Gabriela Hurychová, Terezka Tettingerová, Martin Tykva, Adélka Sedláčková, Denisa Doubravová. 

Kupodivu s námi někteří žáci - sportovci neodjeli a raději se věnovali pilně studiu ve školních lavicích. Chtěl bych zdůraznit, že je to celorepubliková soutěž s velkou mediální podporou a možností se zviditelnit. 

Děkujeme zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci a těšíme se na další sportovní setkání.

SPORTU ZDAR 

V. Caudr

6

Šesťáci tváří v tvář mumiím

10.04.2018

Ve středu 28. března se většina žáků šestého ročníku vydala na vědeckou expedici na pražské výstaviště v Holešovicích, kde nyní probíhá unikátní výstava Mumie světa.  Svým návštěvníkům představuje mumie a artefakty zapůjčené z muzeí, univerzit a soukromých sbírek z celého světa. Překvapujícím momentem celé výstavy byla pro nás skutečnost, že mumie nevznikaly jen ve starověkém Egyptě. Ocitli jsme se totiž tváří tvář mumiím např. z Jižní Ameriky nebo mumiím významných německých a maďarských šlechtických rodů. Vedle jednotlivých mumifikovaných těl dospělých i malých dětí jsme se seznámili s předměty, které jsou používány při procesech mumifikace. Celá výstava v nás vzbudila silné emoce a úctu, kterou bohužel neměli „lovci mumií” v 2. pol. 19. stol., kteří mumifikované ostatky prodávali např. jako topivo do lokomotiv. Díky výstavě jsme si uvědomili, že mumie představují pro nás fascinující a zároveň stinnou stránku historie, ze které bychom se měli poučit.

L. Pekárková

10
Tyršovka bezpečně!

Tyršovka bezpečně!

05.04.2018

Ve středu 4. 4. 2018 došlo v okolí základní školy v Tyršově ulici k zásadním dopravním změnám. Proč to všechno, když se to desítky let běžně tolerovalo? Protože nám není lhostejná bezpečnost našich/vašich dětí - žáků školy!

Již několik let se snažíme prosadit bezpečnější přístup ke vstupu do školy ZŠ Nymburk, Tyršova 446. Celá iniciativa vzešla od samotných rodičů. Snažili jsme se o zlepšení vjezdu z Tyršovy ulice ke škole, tak aby se zde nedalo zaparkovat vozidlo. Před pár lety se zde konečně objevily žluté (zákazové) čáry v podobě vodorovného značení.

A že to opravdu není jen z rozmaru, dokládá mnoho nebezpečných situací před školou, kde se mezi auty proplétají naši žáci. Několikrát jsme byli svědky kolize mezi žáky, cyklisty a řidiči automobilů. Prostor mezi školou a divadlem je především určen pro vjezd zásahových vozů při požáru, případně jiné evakuaci žáků a zaměstnanců školy.

Protože nám není bezpečnost dětí lhostejná, vznikl projekt „Tyršovka bezpečně“ ve spolupráci školy, Města Nymburka a jeho odborů, Městské Policie, Státní Policie a především rodičů.

Cesta to nebyla jednoduchá, trvala dlouho a opravdu nad ní všichni zúčastnění přemýšleli. Je to do jisté míry určité omezení vašeho komfortu, ale všem nám jde především o bezpečnost a zdraví našich dětí.

Změny nejlépe vystihují fotografie, které najdete v galerii.

Nově vzniklá tři parkoviště označená K+R (z anglického Kiss and Ride - Rozluč se a jeď) umožňují krátké zastavení osobních vozidel pro nástup a výstup osob. Tato parkoviště v posledních letech vznikají v blízkosti nádraží, zastávek veřejné dopravy, kulturních a sportovních středisek a také u škol.

Děkujeme za pochopení.

Zaměstnanci ZŠ Tyršova

31
ŠVP 3.A

ŠVP 3.A

03.04.2018

Jeden březnový týden strávili žáci třídy 3. A společně s plavci z LoNy na horách.

Během pobytu probíhal projekt „Hurvínkova olympiáda“. Tato olympiáda začala tradičně, tedy slavnostním nástupem, slibem sportovců i rozhodčích. Vrcholem úvodního ceremoniálu bylo zažehnutí olympijského ohně.

Při plnění netradičních disciplín nechyběla legrace, humor a nadsázka.

Velká část programu patřila lyžařskému výcviku. Začátečníci si osvojovali základy lyžování, pokročilí se pilně zdokonalovali v technice. Na závěr pobytu všichni absolvovali závody na velké sjezdovce. Nejlepší závodníci  si vybojovali medaile, diplomem byl odměněn každý účastník této sportovní soutěže.

Komu se závody nevydařily, měl možnost zvítězit v mnoha dalších soutěžích.

Noční hra byla zpestřením programu.

Poslední večer patřil karnevalu.

Pobyt rychle utekl a my se můžeme těšit na další vydařené akce.

I. Řeháková

6loga partneru

boy figurine