Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Archiv

Září
ŠVP 6. B a 7. B - Fotoúlovky v ZOO Olomouc

ŠVP 6. B a 7. B - Fotoúlovky v ZOO Olomouc

01.10.2018

Třídy 6. B a 7. B cestou na školu v přírodě zavítaly do olomoucké ZOO. Žáci zde měli ulovit co nejvtipnější snímek se zvířaty. Jak si s tímto úkolem poradili, uvidíte v zítřejší galerii. 

Kolem šesté hodiny jsme dorazili do cíle naší cesty, kde na nás čekala dobrá večeře, po které jsme se ubytovali. Před spaním jsme si zahráli týmové hry pro bystré hlavy.
Po aktivně stráveném dnu všichni krásně usnuli.
D. I. M. V. - tým vedoucích ŠVP

33
Adaptační kurz 5.A

Adaptační kurz 5.A

24.09.2018

Žáci 5.A vyrazili na adaptační kurz na chatu Homole s novým třídním. Zde se seznamovali, sportovali a hlavně hráli hry na podporu spolupráce. Doufejme, že se jim tento pobyt vrátí v co nejlepších vztazích v rámci kolektivu. A jak se se měli, zjistíte v galerii.

M. Velechovský

14
Třída 4. A na dopravním hřišti – 5. 9. 2018

Třída 4. A na dopravním hřišti – 5. 9. 2018

18.09.2018

První středu školního roku jsme nechali školní lavice prázdné a za krásného letního počasí jsme s dětmi vyrazili na nymburské dopravní hřiště. Nejprve probíhala výuka v učebně, kde si žáci zopakovali, jak se mají chovat v silničním provozu nejen jako chodci, ale také jako cyklisté. Poté je paní Cibulková provedla po dopravním hřišti nejprve pěšky, poté se z nich stali cyklisté. Na kole si žáci mohli vyzkoušet situace, se kterými se mohou setkat v běžném silničním provozu. Tento den byl pro žáky přípravou na zkoušku k získání Průkazu cyklisty, která nás čeká na jaře.

Romana Jakešová za třídu 4. A

9
Svět hmyzu na Tyršovce

Svět hmyzu na Tyršovce

12.09.2018

Na Tyršovce dáváme nově a mnohem více prostor hmyzu. Díky zásadním změnám v revitalizaci osazení zeleně na pozemku školy, se vytvořil "Svět pro hmyz". Místo, kde může nejen hmyz, ale i další bezobratlí či obratlovci přezimovat, přečkávat nepříznivá období během roku (např. taková, která panovala letos v létě) či se skrývat přes noc nebo přes den. 

Jsem nesmírně rád, že se tento prostor pro hmyz podařilo na naší škole vytvořit. Společně se žáky školy jsme udělaly ze zbytků vykácených kmenů, větví stromů a štěpky "Svět hmyzu" - jakousi řízenou hromadu s množstvím prostor a skrýší, kde bezobratlí živočichové najdou dostatek místa pro svůj život. Tento "Svět hmyzu" pak může do budoucna sloužit i jako výukové místo pro různé přírodovědné předměty či jen relaxaci a naučí nejen naše žáky, ale možná i část veřejnosti vybudovat si kladný vztah k této, občas, málo oblíbené skupině živočichů. A hmyz si náš respekt a ochranu rozhodně zaslouží.

M. Velechovský

14

Atletický kroužek

25.09.2018

První setkání sportovců atletického kroužku se koná v úterý 2. 10. 2018 od 15:15 hod. do 16:30 hod. Mladé atlety si vyzvedne trenér pan R. Korec v přízemí staré budovy před školní družinou. Pokud bude příznivé počasí, trénink proběhne venku, při nepříznivém počasí bude průprava atletů probíhat v tělocvičně. Po skončení kroužku budou žáci předáni zpět do ŠD, případně na žádost rodičů budou odesláni domů.

Vedení školy

16

Kroužek eticko-náboženské výchovy

18.09.2018

Na naší škole letos poprvé otevíráme kroužek Eticko-náboženské výchovy pro žáky 2.-4. ročníku. Žáci budou mít možnost si více uvědomit a po té rozšířit základní postoje potřebné pro každodenní život. Zamyslíme se nad morálními hodnotami člověka, proč se slušně chovat, jak se správně stavět ke konfliktům. Zážitkovým způsobem budou mít možnost více prožít tajemství Vánoc a Velikonoc s biblickými příběhy. Budou také seznámeni s křesťanským pojetím Boha v dnešním světě s tím, že kroužek žáky k ničemu nezavazuje. Je zdarma. Začneme 1. října 2018 v učebně č. 15 (2. patro staré budovy). Pokud budou žáci ve školní družině, osobně je vyzvednu a odvedu. Přihlášky budou k vyzvednutí u mě v učebně č. 15 nebo také na sekretariátu.
Helena Sasková, asistentka

10
Logická olympiáda 2018

Logická olympiáda 2018

14.09.2018

Rádi bychom pozvali žáky školy k účasti v 11. ročníku soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa ČR. Již několik žáků naší školy se probojovalo do krajského a finálového kola. 

KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2018.

16
Tyršovka v novém

Tyršovka v novém

10.09.2018

Naše škola se během letních prázdnin a začátkem roku změnila. Díky spolupráci s MAS Svatojířský Les jsme získali přibližně 3 miliony Kč z IROPu. Z tohoto grantového programu se během prázdnin dočkaly dvě odborné učebny velkých změn.

Učebny fyziky a chemie prošly kompletní rekonstrukcí včetně elektroinstalace i podlah. Byl pořízen moderní a funkční nábytek, úložné prostory, velkoplošné interaktivní tabule. To vše pro ještě lepší odborné vzdělávání našich žáků. K rekonstrukci došlo i v kabinetech fyziky a chemie.

Součástí grantu byla i úprava zeleně na pozemku školy. Kvůli demolici lávky a nepříznivému počasí došlo k vlastní realizaci úprav zahrady až během září, ale na výuku to samozřejmě nemá žádný vliv. Zahrada se prosvětlila a zbavila se přerostlých náletových dřevin. Došlo k úpravě a zmlazení starších stromů a samozřejmě k vysazení stromů nových. Svůj prostor dostaly i užitkové keře, jako např. angrešt, maliník, kiwi a dřeviny pro zastínění parkoviště a prostoru pro venkovní aktivity žáků. V neposlední řadě bude vytvořena další venkovní učebna, aby se žáci mohli v případě vhodného počasí vzdělávat venku .

Zkrátka Tyršovka přes prázdniny nespala a do nového školního roku 2018/2019 nastupuje v plné síle. 

29loga partneru

boy figurine