Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Aktuálně

Říjen
Trip To England: Part 2

Trip To England: Part 2

17.10.2018

On Sunday the 14th around 6 pm, we met our „adoptive“ families for the first time. In the family, we got a place to sleep. Families are very kind and friendly. They prepare breakfast and packed lunch for us every day and after the afternoon trip they collect us at the meeting points and have dinner with us.

By Adam Soběslav

V neděli 14. října okolo 18:00ti hodin jsme poprvé potkali naše „adoptivní“ rodiny. V rodině nám přidělili místo ke spánku. Rodiny jsou velmi milé a přátelské. Každý den nám připravují snídani a zabalují oběd s sebou a po našem odpoledním výletu si pro nás přijedou na místo setkání a mají s námi večeři.

Od Adama Soběslava

On Monday the 15th, after school we reached the railway station where Harry Potter was recorded (railway to Hogwarts) and we saw a beatiful steamed train express there (Hogwarts Express). Then we went to an amazing seaside town Whitby and we visited the Abbey there. Some of us tried English speciality - Fish and Chips. Then we went back to York.

By Matylda Pešánová

V pondělí 15. října po škole jsme dorazili na nádraží, na kterém byl natáčen Harry Potter (nádraží do Bradavic) a viděli jsme nádherný parní express (Bradavický Express). Potom jsme jeli do nádherného pobřežního města Whitby, kde jsme navštívili opatství. Mnozí z nás vyzkoušeli anglickou               specialitu - rybu s hranolky. Potom jsme jeli zpět do Yorku.

Od Matyldy Pešánové

 On Tuesday the 16th, when we got up we had breakfast and then we went by car to the meeting point where were waiting for a bus. There are three meeting points. Our host families leave us every morning and collect us in the evening there. Every day we go to British Language School. We have four lessons. After the second lesson we have a 30min break. We try to speak as much as possible. Altough sometimes it is difficult for us to understand everything, but the teachers are very nice to us.

By Hana Martiňáková

V úterý 16. října, když jsme vstali, tak jsme měli snídani s naší rodinou, která nás potom odvezla na místo setkání, kde jsme čekali na autobus. Máme tři místa setkání. Naše hostitelské rodiny nás tam každé ráno odvezou a večer si pro nás přijedou. Každý den chodíme do britské jazykové školy. Máme čtyři hodiny. Po druhé hodině máme třiceti minutovou přestávku. Snažíme se mluvit tak, jak dokážeme. Ačkoli je to pro nás někdy obtížné všemu rozumět, učitelé jsou k nám velmi milí.

Od Hany Martiňákové

On Tuesday the 16th, we went for a trip to Scarborough just after school. When we arrived to the city, we had freetime and a nice competition for „firemní lipečko“. We were walking along the sea. Then we went to Flamborough cliffs. The view with a marvellous lighthouse was amazing and we could see a real seal on the shore of the sea, too. We took some photos and walked around the sea once more and after this amamzing trip we went back to York and met our host families.

By Adam Soběslav

V úterý 16. října jsme jeli na výlet do Scarbourough zrovna po škole. Když jsme přijeli do města, měli jsme rozchod a hezkou soutěž o „firemní lipečko“ (bonbony Lipo). Chodili jsme podél moře. Potom jsme šli k Flamboroughským útesům. Ten výhled s nádherným majákem byl úžasný a taky jsme mohli zahlédnout na pobřeží opravdového tuleně. Nafotili jsme nějaké fotky a šli podél moře ještě jednou a po tomhle nádherném výletě jsme se vrátili zpátky do Yorku za našimi hostitelskými rodinami.

Od Adama Soběslava  

6
Za poznáváním do Kutné Hory

Za poznáváním do Kutné Hory

12.10.2018

Dne 10. října vyrazily třídy 6. C a 7. C na exkurzi do Kutné Hory. Společně navštívily chrám svaté Barbory, Vlašský dvůr s mincovnou a Kostnici. S historií těchto míst nás zajímavě seznamoval průvodce, který výklad doplňoval nejen poutavými příběhy, ale dokonce jsme si zahráli v ulicích Kutné Hory divadlo.

Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další.

Mgr. P. Brodská, Mgr. L. Pekárková

4
CWAK z wostra

CWAK z wostra

10.10.2018

Fotografický kroužek Tyršovky se pro tento školní rok 2018/2019 rozjel z wostra. Hned druhé setkání CWAKU a hned adrenalinové focení krajty v přírodním prostředí. Byli jsme centrem pozornosti nejen družiny. :-)

Díky tomu, že s námi nebyli začátečníci, tak jsme se mohli hned pustit do práce.

M. Velechovský 

7
Dny vědy a techniky v Plzni (14. – 15. 9. 2018)

Dny vědy a techniky v Plzni (14. – 15. 9. 2018)

06.10.2018

Nymburští debrujáři z KMD při DDM a ZŠ Tyršova 446 Nymburk předváděli své experimenty z oblasti fyziky na Dnech vědy a techniky v Plzni, které pořádala Západočeský univerzita Plzeň. Společně tak s malým debrujáry ze Stříbra se snažili ukázat, že fyzika a technika může být i zábava. Nymburský tým reprezentovaly: Petra Frýdlová, Eliška Sýkorová, Anna Šťastná, Ema Suchá a vedoucí klubu David Michálek. Naše popularizační experimenty zhlédlo přes 2 000 návštěvníků.

PhDr. David Michálek

9
ŠVP 6. B a 7. B - Pěšky na Kolštejn

ŠVP 6. B a 7. B - Pěšky na Kolštejn

04.10.2018

Dnešní den jsme zahájili sportovními aktivitami v místě ubytování. Po obědě jsme se vydali směr Branná. Cestou jsme nasbírali spoustu hub, obdivovali koně na pastvinách, zazávodili si v běhu do kopce a prozkoumali pěchotní srub vybudovaný v prvních letech existence naší republiky.

V Branné byl naším cílem hrad a zámek Kolštejn, kde jsme se z poutavého vyprávění našeho průvodce dozvěděli mnoho zajímavostí ze života jejich majitelů i místních obyvatel.

Večer jsme si prohlédli unikátní expozici hudebních nástrojů. Před usnutím jsme si zahráli deskové hry.

Tým D. I. M. V.

28

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Žákovská knížka
Trip To England: Part 1

Trip To England: Part 1

15.10.2018

On Saturday afternoon we started the trip to England. We rode across Germany, Netherlands, Belgium and France. The journey was a bit demanding. Finally, we acrossed The La Manche Channel though the tunnel 47km under the sea.

By Lukáš Najman and Stanislav Hillebrant

V sobotní odpoledne jsme vyjeli na zájezd do Anglie. Jeli jsme skrz Německo, Nizozemsko, Belgii a Francii. Cesta byla trochu náročná. Konečně jsme podjeli kanál La Manche tunelem, který má 47 km a vede pod vodou.

Od Lukáše Najmana a Stanislava Hillebranta

On Sunday we arrived to York. We were in Viking Museum. Then we had a free time for shopping in stores such as Primark, Poundland and exactly McDonald´s.  Then we visited The Chocolate Museum and we tasted the different types of chocolate from the one of the oldest to the classic chocolate what we know. As i personaly think, The Chocolate Museum was the most interesting. Now we are all in our host families and i hope all of us are cheerful with them.

By Arnošt Stelšovský

V neděli jsme přijeli do Yorku. Byli jsme ve Vikingském muzeu. Potom  jsme měli volný čas na nakupování v obchodech jako je Primark, Poundland a samozřejmě McDonald´s. V zápětí jsme navštívili Čokoládové muzeum a ochutnali jsme odlišné typy čokolády, od nejstarší po tu kterou všichni dobře známe. Co si já osobně myslím je, že Čoko muzeum bylo nejvíce zajímavé z celého dne. Teď jsme všichni v našich dočasných rodinách a já doufám, že všichni jsme veselí s těmi, se kterými žijeme.

Od Arnošta Stelšovského

Oba texty přeložila Petra Frýdlová

9
Informace k jazykovému zájezdu

Informace k jazykovému zájezdu

11.10.2018

V sobotu 13. 10. vyrází skupina žáků 8. tříd na jazykový zájezd do Anglie. Tentokrát míříme do malebného městečka York, kde budou žáci ubytování v rodinách, každý den budou navštěvovat jazykový kurz a odpoledne je čekají zajímavé výlety po okolí. Při cestě zpátky navštívíme Londýn.

Rodiče mohou sledovat naši polohu díky lokátoru, který bude umístěn v autobuse. Lokátory se nám osvědčily především u cest zpátky domů z Anglie, jelikož si rodiče mohou polohu skupiny hlídat a odhadnout čas příjezdu. Fungování je jednoduché, přístup je bez hesla:

https://gps.lokatory.cz/cnt/mapV4MapCustom/showMap?h=da68e9018db53c45a03c0a85c2682fd8

Lokátor bude funkční od soboty 13.10. od 12:00 a skončí v sobotu 20.10. odpoledne v 16:00. Na lokátoru je možné vidět  trasu, aktuální polohu autobusu, aktuální rychlost, počet ujetých km, datum a čas pořízení dat.

Na stránkách školy můžete sledovat pravidelné zprávy a fota z naší cesty.

Eva Skořepová

13

Studio předškolák

08.10.2018

Ve středu 3. října proběhla úvodní lekce studia Předškolák. Děti si s paními učitelkami povídaly o podzimu, o zvířátkách i houbách v lese. Nechyběly básničky a písničky.

1. lekce velmi rychle uběhla a všichni se už těší na další, které se budou konat v těchto termínech:

 Říjen: 3., 10., 17., 24 

Listopad: 7., 14., 28.

Prosinec: 5., 12.

Leden: 9., 16., 30.

Únor: 6., 13., 27.

Březen: 6., 13., 27.

Duben: 3., 10., 24.

Květen: 15.

 Scházet se budeme v učebně č. 9 a 10. Začátek je ve 13.30 hodin, konec ve 14.45 hodin.

 Na předškoláky se těší pedagogický sbor ZŠ Tyršova.

6
ŠVP 6. B a 7. B - Vlastnoruční výroba papíru

ŠVP 6. B a 7. B - Vlastnoruční výroba papíru

05.10.2018

Čtvrteční program jsme zahájili prohlídkou zámku Velké Losiny, v jehož blízkosti se nachází i Ruční výrobna papíru. Její návštěva spojená s prohlídkou muzea a workshopem se setkala s velkým ohlasem, neboť jsme si odtud odnesli spoustu vlastních originálních výtvorů.

Odpoledne došlo i na táborák s opékáním špekáčků a večer na turnaj v bowlingu a závěrečnou diskotéku.

Všichni se těšíme na další společně prožité chvíle.

Žáci 6. B, 7. B a celý realizační tým

26
Druhý den dobrodružství na škole v přírodě

Druhý den dobrodružství na škole v přírodě

03.10.2018

Po vydatné snídani jsme se vydali na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, kde jsme se seznámili s historií a provozem elektrárny. Po komentované prohlídce vnitřních prostor jsme si jeli prohlédnout dolní i horní nádrž. Na vrcholu kopce ve výšce 1350 m n.m. nás přivítala hustá mlha a první letošní sníh.

Po obědě jsme si zahráli bowling a společenské hry. Večer jsme popřáli několika oslavencům a vyhodnotili soutěže. Ve skupinách jsme pak vyplnili zábavný poznávací kvíz nejen o energetice ČR.

V rytmu diska jsme zakončili dnešní den.

Fotografie opět najdete v galerii.

Tým D. I. M. V.

27

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let.loga partneru

boy figurine