Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Aktuálně

Duben

Simulované dětské zastupitelstvo

20.04.2018

Vážené dámy, vážení pánové, milé žačky, milí žáci, srdečně Vás zveme na simulované zasedání Zastupitelstva města NYMBURKA, kde na místa zastupitelů a zastupitelek usednou studenti a studentky místního gymnázia.

Projednají témata, která považují ve svém okolí za důležitá, a navrhnou, co by sami změnili.

Datum a čas: čtvrtek 26. dubna 2018,  14:00 hodin (do cca 16:00 hodin)

Místo: v malém sále Obecního domu, Smetanova 55.

 Zasedání zahájí a povede zástupce vedení města. Program zastupitelstva je v rukou žáků. Obvyklou praxí je, že nejprve mladí „zastupitelé a zastupitelky“ rozdělení do fiktivních politických stran představí své návrhy usnesení. Budou se je snažit obhájit v diskuzi a prosadit jejich přijetí při hlasování.

Poté položí dotaz, zda a jak reálné zastupitelstvo řeší vybrané záležitosti, které žáky zajímají. 

3
Výuka angličtiny

Výuka angličtiny

13.04.2018

Výuka angličtiny má mnoho podob. Vedle klasické výuky se dají využít také jiné, někdy i mnohem zábavnější metody, které studentům přiblíží svět anglického jazyka z jiné strany. Žáci šestých tříd se už po několikáté setkávají se seriálem v původním znění (s titulky i bez titulků). Své jazykové dovednosti si tak ověřují v praxi. Angličtina se tak pro ně postupně stává přirozeným komunikačním prostředkem.                                                                                           

E. Skořepová

10
Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

11.04.2018

Před Velikonoční středu jsme strávili s našimi sportovci v Českém Brodě na sportovní soutěži OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Zúčastnění žáci absolvovali pět disciplín: trojskok, medicimbal, kliky, švihadlo a driblink. Bohužel jsme pro malý počet kluků nemohli postavit mužstvo, proto jsme soutěžili pouze v jednotlivcích. Do krajského finále postoupili dva naši žáci, loňský postup zopakoval Tomáš Doubrava a premiérově Šimon Janďourek. Oba skončili ve svých ročnících na druhém místě. 

Krom uvedených dvou žáků nás reprezentovali tito žáci: Karolína Suchá, Gabriela Hurychová, Terezka Tettingerová, Martin Tykva, Adélka Sedláčková, Denisa Doubravová. 

Kupodivu s námi někteří žáci - sportovci neodjeli a raději se věnovali pilně studiu ve školních lavicích. Chtěl bych zdůraznit, že je to celorepubliková soutěž s velkou mediální podporou a možností se zviditelnit. 

Děkujeme zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci a těšíme se na další sportovní setkání.

SPORTU ZDAR 

V. Caudr

5

Šesťáci tváří v tvář mumiím

10.04.2018

Ve středu 28. března se většina žáků šestého ročníku vydala na vědeckou expedici na pražské výstaviště v Holešovicích, kde nyní probíhá unikátní výstava Mumie světa.  Svým návštěvníkům představuje mumie a artefakty zapůjčené z muzeí, univerzit a soukromých sbírek z celého světa. Překvapujícím momentem celé výstavy byla pro nás skutečnost, že mumie nevznikaly jen ve starověkém Egyptě. Ocitli jsme se totiž tváří tvář mumiím např. z Jižní Ameriky nebo mumiím významných německých a maďarských šlechtických rodů. Vedle jednotlivých mumifikovaných těl dospělých i malých dětí jsme se seznámili s předměty, které jsou používány při procesech mumifikace. Celá výstava v nás vzbudila silné emoce a úctu, kterou bohužel neměli „lovci mumií” v 2. pol. 19. stol., kteří mumifikované ostatky prodávali např. jako topivo do lokomotiv. Díky výstavě jsme si uvědomili, že mumie představují pro nás fascinující a zároveň stinnou stránku historie, ze které bychom se měli poučit.

L. Pekárková

7
Tyršovka bezpečně!

Tyršovka bezpečně!

05.04.2018

Ve středu 4. 4. 2018 došlo v okolí základní školy v Tyršově ulici k zásadním dopravním změnám. Proč to všechno, když se to desítky let běžně tolerovalo? Protože nám není lhostejná bezpečnost našich/vašich dětí - žáků školy!

Již několik let se snažíme prosadit bezpečnější přístup ke vstupu do školy ZŠ Nymburk, Tyršova 446. Celá iniciativa vzešla od samotných rodičů. Snažili jsme se o zlepšení vjezdu z Tyršovy ulice ke škole, tak aby se zde nedalo zaparkovat vozidlo. Před pár lety se zde konečně objevily žluté (zákazové) čáry v podobě vodorovného značení.

A že to opravdu není jen z rozmaru, dokládá mnoho nebezpečných situací před školou, kde se mezi auty proplétají naši žáci. Několikrát jsme byli svědky kolize mezi žáky, cyklisty a řidiči automobilů. Prostor mezi školou a divadlem je především určen pro vjezd zásahových vozů při požáru, případně jiné evakuaci žáků a zaměstnanců školy.

Protože nám není bezpečnost dětí lhostejná, vznikl projekt „Tyršovka bezpečně“ ve spolupráci školy, Města Nymburka a jeho odborů, Městské Policie, Státní Policie a především rodičů.

Cesta to nebyla jednoduchá, trvala dlouho a opravdu nad ní všichni zúčastnění přemýšleli. Je to do jisté míry určité omezení vašeho komfortu, ale všem nám jde především o bezpečnost a zdraví našich dětí.

Změny nejlépe vystihují fotografie, které najdete v galerii.

Nově vzniklá tři parkoviště označená K+R (z anglického Kiss and Ride - Rozluč se a jeď) umožňují krátké zastavení osobních vozidel pro nástup a výstup osob. Tato parkoviště v posledních letech vznikají v blízkosti nádraží, zastávek veřejné dopravy, kulturních a sportovních středisek a také u škol.

Děkujeme za pochopení.

Zaměstnanci ZŠ Tyršova

30

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Žákovská knížka
Bronzový volejbal pro Tyršovku

Bronzový volejbal pro Tyršovku

13.04.2018

V úterý 10.dubna se týmy děvčat a chlapců z naší základní školy zúčastnily již tradičního turnaje škol ve volejbale na Zimním stadionu v Nymburce. Oba týmy předváděli po celou dobu pěkný volejbal. Na turnaji panovala skvělá atmosféra, všichni se vzájemně podporovali a společně oslavovali úspěchy svých i ostatních týmů a když bylo potřeba, i hráče nebo hráčku do jiného týmu zapůjčili. Tým děvčat bohužel hned v prvním utkání potkalo zranění a tak po zbytek turnaje bojovaly v oslabené sestavě, i přes to se jim podařilo obsadit krásné třetí místo a nutno poznamenat, že ke stříbrnému poháru nám chyběl jediný bod. Tým chlapců se ale nenechal děvčaty zahanbit a i jim se podařilo vyrovnat dívčí výsledek. Porazili oba dva týmy z Lysé a zařadili se na třetí místo na týmy ZŠ Komenského a Gymnázia
Nymburk. 
Všem hráčům, organizátorům a pomocníkům patří velké díky za hezký sportovní zážitek. A Elišce přejeme všichni brzký návrat na palubovky. 


Odkaz na fotografie ZDE

K. Nováková 

6
Zápis budoucích prvňáčků

Zápis budoucích prvňáčků

09.04.2018

Zápis se koná v pondělí 9. 4. 2018 od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Na základě autoremedury č.j. 238/2018 budou otevřeny tři první třídy. Bude přijato celkem 80 budoucích prvňáčků.

K zápisu budoucího prvňáčka přineste: rodný list dítěte a svůj občanský průkaz

Potřebné formuláře (Zápisní list, Žádost o přijetí, případně Žádost o odklad) si můžete stáhnout z webových stránek školy a vyplnit je v pohodlí domova předem.

Kriteria pro přijetí

Přidělení registračního čísla

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Zápisní list

Těšíme se na Vás!

25
Výlet do Prahy

Výlet do Prahy

03.04.2018

Naše třída 5. C jela navštívit Prahu, její významná místa a památky. U sochy svatého Václava jsme se setkali s průvodkyní, která velmi poutavě vyprávěla o všech památkách. Metrem jsme se svezli na Pražský hrad, kde nás čekala prohlídka od ochranky. Prošli jsme kolem hradní stráže, s kterou jsme se vyfotili . Paní průvodkyně nás seznámila s historií Pražského hradu. Zaujalo nás, že základní kámen ke katedrále svatého Víta byl položen roku 1344. Dozvěděli jsme se, kde jsou uloženy korunovační klenoty. Prošli jsme se Zlatou uličkou, pokračovali přes Karlův most na Staroměstské náměstí a ještě nás čekala zpáteční cesta vlakem do Nymburka.

Výlet se nám moc líbil a těšíme se, že si ho zase někdy zopakujeme.

Žáci 5. C

8

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let.loga partneru

boy figurine