Aktuálně

Září
Nový přívoz

Nový přívoz

18.09.2020

Přívoz na Labi, který kyvadlově vozí denně stovky lidí mezi centrem Nymburka a Zálabím, se přesune o desítky metrů blíž k hydroelektrárně. Dětem se tak prodlouží cesta do školy. V galerii najdete mapy cest k novému přívozu a do školy.

4

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR

09.09.2020

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody), b) v prostředcích veřejné dopravy.

Vedení školy

13

Hygienická a protiepidemická pravidla pro provoz školy 2020/2021 vzhledem ke covid-19

31.08.2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost  žáků ve školách a vzdělávání bylo realizováno distančními metodami. Chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci, bez které bychom nemohli školní rok řádně ukončit.

Nyní je před námi nový školní rok 2020/2021 a záměrem MŠMT je umožnit průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Bude ale nutné respektovat závazná pravidla, preventivní a protiepidemická opatření i s ohledem na aktuální situaci v průběhu školního roku.

Dovolte, abychom Vás seznámili se základními opatřeními Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd).

Více ZDE

11
Přechod na Office 365

Přechod na Office 365

20.08.2020

Z důvodu přechodu celé školy na Office 365 nebudou od  20. - 21. 8. 2020 funkční školní e-maily.

Pro kontaktování učitele využijte systém elektronické žákovské knížky modulu Bakaláři.
Vedení školy

34
Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

01.07.2020

Všem přejeme krásně prožití prázdnin a dovolených!

52

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Žákovská knížka
Život Zelené laboratoře 2020

Život Zelené laboratoře 2020

18.09.2020

Život školy se pomalu rozjíždí a to samé platí o životě v Zelené laboratoři. Začínáme procházet nová témata, ukazovat si další zajímavosti ze života zvířat i rostlin. Opakujeme minulou látku z karantény a to někdy i dost netradičně (třeba už při samotném rozdělování do skupin). Využíváme moderní techniku v běžném životě a vše si ukazujeme díky mikroskopu i dost zblízka. 

Teď nově díky rouškám vypadá naše práce skoro jako ve vědeckém ústavu akademie věd.   :-D

M. Velechovský

3
Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021

29.08.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září 2020. Žáci se sejdou ve svých třídách od 7:35 do 7:50 hodin a v 7:55 se společně shromáždí před budovou školy, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. V případě nepříznivého počasí zůstanou žáci v kmenových učebnách. Do tříd umožníme také vstup rodičům prvňáčků.

Žáci nebudou předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

Žáci ve škole ani před školou nemusí používat roušku.

Rodiče žádáme, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech a jen pokud nemají žádné příznaky virového infekčního onemocnění.

Pro kontakt se školou používejte zejména systém Bakaláři, e-mail nebo telefon.

Děti s příznaky respiračního onemocnění nebo zvýšenou teplotou do školy neposílejte, nemohou se vyučování účastnit!

Od úterý 1. září bude v provozu za zvýšených hygienických opatření školní jídelna i školní družina.

V prvních týdnech bude zmapována úroveň vědomostí, dovedností a znalostí žáků; škola se zaměří na zopakování stěžejního učiva distanční výuky minulého školního roku; bude preferováno formativní hodnocení s důrazem na motivační stránku.

Další informace budou předávány prostřednictvím systému Bakaláři a na třídních schůzkách.

Těšíme se na spolupráci,

vedení školy

37

Přihláška do školní jídelny

20.08.2020

Přihlášku do školní jídelny můžete vyplnit a vytisknout. Odevzdejte ji v kanceláři školní jídelny.
Provozní doba kanceláře školní jídelny o prázdninách
PONDĚLÍ – PONDĚLÍ
24. srpna - 31. srpna 2020
9:00 – 12:00 hod.

14
Informace pro rodiče prvňáčků

Informace pro rodiče prvňáčků

01.07.2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k nastalé situaci týkající se Pandemie koronaviru bychom Vás rády informovaly ohledně zahájení školního roku 2020-2021.

1. září 2020 se sejdeme v jednotlivých třídách v 7:40 hod. Rozdělení žáků do tříd bude zapsáno na nástěnce ve vestibulu školy. Informace ohledně školní družiny i školního stravování naleznete na našich webových stránkách v posledním srpnovém týdnu.

Přehled pomůcek pro budoucí prvňáčky je uveden již nyní na webových stránkách.

Těšíme se na shledání s Vámi 1. září 2020

Seznam pomůcek

Mgr. M. Soukupová a Bc. H. Kotasová

22
Nový přívoz

Nový přívoz

18.09.2020

Přívoz na Labi, který kyvadlově vozí denně stovky lidí mezi centrem Nymburka a Zálabím, se přesune o desítky metrů blíž k hydroelektrárně. Dětem se tak prodlouží cesta do školy. V galerii najdete mapy cest k novému přívozu a do školy.

4
Život Zelené laboratoře 2020

Život Zelené laboratoře 2020

18.09.2020

Život školy se pomalu rozjíždí a to samé platí o životě v Zelené laboratoři. Začínáme procházet nová témata, ukazovat si další zajímavosti ze života zvířat i rostlin. Opakujeme minulou látku z karantény a to někdy i dost netradičně (třeba už při samotném rozdělování do skupin). Využíváme moderní techniku v běžném životě a vše si ukazujeme díky mikroskopu i dost zblízka. 

Teď nově díky rouškám vypadá naše práce skoro jako ve vědeckém ústavu akademie věd.   :-D

M. Velechovský

3

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR

09.09.2020

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody), b) v prostředcích veřejné dopravy.

Vedení školy

13

Hygienická a protiepidemická pravidla pro provoz školy 2020/2021 vzhledem ke covid-19

31.08.2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost  žáků ve školách a vzdělávání bylo realizováno distančními metodami. Chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci, bez které bychom nemohli školní rok řádně ukončit.

Nyní je před námi nový školní rok 2020/2021 a záměrem MŠMT je umožnit průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Bude ale nutné respektovat závazná pravidla, preventivní a protiepidemická opatření i s ohledem na aktuální situaci v průběhu školního roku.

Dovolte, abychom Vás seznámili se základními opatřeními Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd).

Více ZDE

11
Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021

29.08.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září 2020. Žáci se sejdou ve svých třídách od 7:35 do 7:50 hodin a v 7:55 se společně shromáždí před budovou školy, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. V případě nepříznivého počasí zůstanou žáci v kmenových učebnách. Do tříd umožníme také vstup rodičům prvňáčků.

Žáci nebudou předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

Žáci ve škole ani před školou nemusí používat roušku.

Rodiče žádáme, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech a jen pokud nemají žádné příznaky virového infekčního onemocnění.

Pro kontakt se školou používejte zejména systém Bakaláři, e-mail nebo telefon.

Děti s příznaky respiračního onemocnění nebo zvýšenou teplotou do školy neposílejte, nemohou se vyučování účastnit!

Od úterý 1. září bude v provozu za zvýšených hygienických opatření školní jídelna i školní družina.

V prvních týdnech bude zmapována úroveň vědomostí, dovedností a znalostí žáků; škola se zaměří na zopakování stěžejního učiva distanční výuky minulého školního roku; bude preferováno formativní hodnocení s důrazem na motivační stránku.

Další informace budou předávány prostřednictvím systému Bakaláři a na třídních schůzkách.

Těšíme se na spolupráci,

vedení školy

37
Přechod na Office 365

Přechod na Office 365

20.08.2020

Z důvodu přechodu celé školy na Office 365 nebudou od  20. - 21. 8. 2020 funkční školní e-maily.

Pro kontaktování učitele využijte systém elektronické žákovské knížky modulu Bakaláři.
Vedení školy

34

Přihláška do školní jídelny

20.08.2020

Přihlášku do školní jídelny můžete vyplnit a vytisknout. Odevzdejte ji v kanceláři školní jídelny.
Provozní doba kanceláře školní jídelny o prázdninách
PONDĚLÍ – PONDĚLÍ
24. srpna - 31. srpna 2020
9:00 – 12:00 hod.

14
Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

01.07.2020

Všem přejeme krásně prožití prázdnin a dovolených!

52
Informace pro rodiče prvňáčků

Informace pro rodiče prvňáčků

01.07.2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k nastalé situaci týkající se Pandemie koronaviru bychom Vás rády informovaly ohledně zahájení školního roku 2020-2021.

1. září 2020 se sejdeme v jednotlivých třídách v 7:40 hod. Rozdělení žáků do tříd bude zapsáno na nástěnce ve vestibulu školy. Informace ohledně školní družiny i školního stravování naleznete na našich webových stránkách v posledním srpnovém týdnu.

Přehled pomůcek pro budoucí prvňáčky je uveden již nyní na webových stránkách.

Těšíme se na shledání s Vámi 1. září 2020

Seznam pomůcek

Mgr. M. Soukupová a Bc. H. Kotasová

22

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let. Obrázek archivuLoga partnerů školy

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR