Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Aktuálně

Srpen

Provozní doba kanceláře školní jídelny o prázdninách

24.07.2019

Pondělí – čtvrtek / 26. srpna - 29. srpna 2019

9:00 – 11:00  a 13:00 – 14:00 hod.

Pátek / 30. srpna 2019

9:00 – 12:00

Přihláška do školní jídelny


6
Naučná stezka Na Ostrově

Naučná stezka Na Ostrově

27.06.2019

Těsně před prázdninami se otevřela veřejnosti biologická naučná stezka v parku Na Ostrově. Na této stezce jsem pracoval více než rok a k vlastní realizaci došlo po více než dvanácti letech. Na stezce, kromě mně, spolupracovali i někteří žáci naší školy a také proto nese hrdě logo Tyršovky. 

Doufejme, že všech 11 tabulí se bude líbit, pomůže lépe poznat fantastický svět přírody a hlavně, že bez poskvrny přečká alespoň několik let. Díky všem za spolupráci.
M. Velechovský

14
Dračí lodě

Dračí lodě

27.06.2019

Dne 25. 6. 2019 se konaly závody dračích lodí. Zúčastnily se 4 třídy z naší školy 5.B, 6.C, 8.B a 9.A. S výsledky jsme všichni spokojeni. Třída 5. B se umístila na prvním místě z 9 týmů a 9. A postoupila do finále, ve vyrovnaném souboji se umístila na čtvrtém místě z 17 týmů. Celkově ZŠ Tyršova Nymburk obsadila krásné třetí místo z 9 různých škol. Velké poděkování patří panu učiteli Jeřábkovi, paní učitelce Brodské, Šídové a paní učitelce Zedníkové za podporu a trpělivost.

Lenka Červená (9.A)

12
Trojská válka

Trojská válka

25.06.2019

Jaké to je zažít dějiny na vlastní kůži, si vyzkoušeli žáci 6. C v projektu, který dlouhodobě připravovali a realizovali v závěru školního roku. Skládal se ze dvou částí. V hodinách dějepisu se seznámili s postavami z řecké mytologie, vyhledali o nich zajímavé informace a vytvořili plakáty. V rámci literatury zdramatizovali báj o trojské válce, kterou sehráli před svými spolužáky v auditoriu. Představení bylo doplněno zajímavými kulisami a kostýmy, které si žáci zhotovili v hodinách pracovních činností a s pomocí rodičů.

Z celé akce jsme měli radost a potěšili nás pochvaly od učitelů i spolužáků.

Děkujeme paní učitelce Brodské a Pekárkové, že pro nás projekt připravily a už se těšíme na další v příštím školním roce.

Žáci 6. C

7
Okresní kolo Pythagoriády

Okresní kolo Pythagoriády

20.06.2019

V pondělí 27. května proběhlo v Poděbradech okresní kolo matematické soutěže  Pythagoriáda.

Naši školu reprezentovalo celkem 13 žáků. V kategorii 5. ročníků se na krásném 2. místě umístil Jan Nosál (5. A) a v kategorii sedmých tříd na 3. místě Klárka Valentová (7. B). Úspěšnými řešiteli okresního kola, kteří získali alespoň 10 bodů z 15,  byli dále Tadeáš Ehl (6. B), Terezka Zelenková a Veronika Kopecká (5. B).

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy v náročné soutěži a vítězům a úspěšným řešitelům gratulujeme!!!

I. Blažíčková

28

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Žákovská knížka
Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

29.06.2019

Všem přejeme příjemně prožité prázdniny a dovolené!!!

47
Questerland a Laser Game - 7.B

Questerland a Laser Game - 7.B

27.06.2019

Také se třídou 7. B jsme podnikli výpravu za zážitky plné adrenalinu a dobrodružství. Nejprve jsme se pěkně zpotili při adrenalinové Laser Game a poté se přesunuli na únikové hry Questerland. Podstata únikových her tkví v tom,  že tým hráčů je uvězněn ve speciálně vytvořené místnosti, ze které musí v daném čase najít cestu ven. Nejsou k tomu potřeba speciální znalosti nebo fyzická průprava, ale je nutné zapojit logické uvažování, pozornost a v neposlední řadě týmovou spolupráci. Všechny tři skupiny při hrách úžasně spolupracovaly a z místností zdárně unikly. Určitě si podobný výlet zase někdy zopakujeme.

I. Blažíčková, D. Michálek

34
Simulované zastupitelstvo

Simulované zastupitelstvo

26.06.2019

Ve dnech 19. 6. a 20. 6. se žáci naší školy zúčastnili programu připraveného organizací Agora. Cílem celé akce bylo ukázat žákům, jak funguje komunální politika, jak se volí zastupitelé, jaké úkoly má starosta města, jaké kompetence má obec a odkud dostává peníze, aby mohla své úkoly plnit. Žáci se také dozvěděli, jakými způsoby se na vytváření komunální politiky mohou podílet občané. Součástí programu bylo vedle teoretické průpravy, skupinových aktivit, diskuze nad současnými problémy města a přípravy projektu v týmové práci i simulované jednání žákovského zastupitelstva. V rámci jednání si žáci procvičili schopnost cílené argumentace a schopnost rozhodovat se v obtížných podmínkách. Všichni zúčastnění odcházeli nejen s dobrým pocitem, ale i s certifikátem. Všem žákům tímto děkuji za vzornou reprezentaci školy.

S. Grospičová

11
Výlet za dobrodružstvím a adrenalinem - 6. B

Výlet za dobrodružstvím a adrenalinem - 6. B

23.06.2019

Žáci 6. B se vydali za dobrodružstvím a adrenalinem do Prahy. Jako první jsme si ověřili zákony optiky o šíření světla na laser game v největší aréně v ČR. Následně jsme své logické myšlení a důvtip aplikovali ve třech únikových hrách. Rozdělili jsme se na sedmičlenné týmy a každý tým zachraňoval Zemi v různě tematicky zaměřeném dobrodružství.

I. Blažíčková a D. Michálek

 

18
Den pro sport

Den pro sport

19.06.2019

Ke konci školního roku jsme navštívili akci na Vesláku - Den pro sport. Žáci měli šanci se seznámit s nabídkou nymburských sportovních klubů. Více zjistíte v galerii.

M. Velechovský

9

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let.loga partneru

boy figurine