Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Aktuálně

Květen

Připravované akce

  • Čer
    06

    Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

    Pozvánku obdržíte poštou.

OKO Tyršovky v tropickém pralese

26.05.2017

Naši žáci se dlouhodobě podílejí na ochraně přírody tropického pralesa na Sumatře a nejen to, pomáhají vykupovat pozemky a rozšiřovat tak českou rezervaci v tomto tropickém ráji. A v poslední době se snažíme nahlédnout, co to vlastně chráníme ... chcete to také vidět? Pojďte se s námi podívat do tajů tropické džungle. Oko Tyršovky je tu pro vás. Video najdete v předešlém okně.

Pokud vás tento projekt zaujme, neváhejte se na mě obrátit. Budeme rádi za jakoukoli pomoc ..... 

M. Velechovský

 

1

"Učíme se učit" aneb šesťáci učiteli

25.05.2017

Šesťáci si o hodinách přírodopisu zahráli na učitele (viz. minulý článek). Ale protože většina z nich předvedla opravdu parádní výkon, za který by se nemusel stydět nejeden kantor, chceme se s vámi o tyto hodiny podělit. Nejen, že jsme se dozvěděli něco o hmyzu, ale hodiny často končili zajímavými testy, kvízy, videoukázkami a dokonce jsme zažili i závody Vážek.
Díky těm, kteří si dali velkou práci s přípravou - bylo to na hodinách poznat.
:-)
M. Velechovský 

8
Školní výlet do Ostravy 5.A

Školní výlet do Ostravy 5.A

18.05.2017

Jaký je život ve Slezské metropoli se vydala prozkoumat třída 5.A. Třídenní výlet jsme zahájili velmi příjemnou jízdou vlakem Leo Express, který nás pohodlně dovezl z Kolína až do Ostravy. Program jsme měli nabitý, tak jsme hned po příjezdu a ubytování vyrazili na prohlídku místní Zoologické zahrady. Druhý den jsme se vydali prozkoumat Ostravské dominanty, Vítkovické železárny. Vyprávěli jsme si o nich i ve škole, i tak jsme se neubránili obdivným pohledům nad gigantickými stavbami, vysokými pecemi a dalšími budovami, které ke komplexu patří. Navštívili jsme velký Svět techniky, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o kódování a šifrování a také jsme si vyzkoušeli mnoho zajímavých experimentů v místní expozici CIVILIZACE?. A protože navštívit jen jedno místo, kde se těží uhlí je rozhodně málo, vypravili jsme se tramvají a trolejbusem do dolu Michal. Důl Michal se nachází ve čtvrti Michálkovice a byl jedním z prvních dolů, který byl připojený na železniční trať. Byl tedy velmi významný. Poslední odpich se tu uskutečnil v roce 1995. Celá prohlídka je ale připravená tak, aby návštěvníci měli dojet, že horníci práce odešli ze své směny, pověsili si špinavé prádlo na hák, vysprchovali se, v kantýně si vyzvedli svačinu, odevzdali svou známku a odešli domů. Zážitek byl opravdu velký a dozvěděli jsme se velké množství zajímavých informací o těžbě a životě horníků. No a jak jinak zakončit výlet než opět stylově. Ve středu jsme se opět svezli pohodlným vláčkem domů, k maminkám a tatínkům, kteří už na nás na nádraží netrpělivě čekali a těšili na vyprávění plné uhlí a železa z daleké Ostravy. Zdař Bůh !

K. Nováková

20
Pyžamová party

Pyžamová party

15.05.2017

V úterý 9.5. si vybraná skupina žáků 4. ročníků zopakovala probrané učivo na pyžamové party. Děti si zábavnou formou připomněly názvy oblíbených pochutin a nápojů a zúčastnily se také své první pyžamové módní přehlídky. V jejím rámci si děti procvičily popis oblečení. Odměnily se tak za dosavadní poctivou a tvrdou práci během školního roku.

 Simona Grospičová

9
Hvězdárna a Planetárium Hradec Králové, Elektrárna Hučák

Hvězdárna a Planetárium Hradec Králové, Elektrárna Hučák

12.05.2017

Dne 10. května jsme se pod vedením p. uč. Michálka, pí uč. Blažíčkové, pí uč. Havelkové a pí uč. Bečanové vypravili do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Jako bonus jsme ještě jeli do centra Hradce, kde jsme navštívili vodní elektrárnu Hučák na Labi a expozici Skupiny ČEZ o obnovitelných zdrojích energie.

Po kontrole, kdo přišel a kdo ne, se třídy 5. B, 6. A, 6. B a 6. C „nalodili“ do autobusů a vypravili se do Hradce Králové. Když jsme dorazili do planetária, tak jsme měli přestávku na jídlo a na WC. Pak si nás pan průvodce rozdělil po dvou třídách a procházeli jsme hvězdárnu. Ukazovali nám střechu (kopuli), kterou pan průvodce otevřel a nastavil dalekohled na otvor v kopuli, který odkrýval sluneční kotouč. Dozvěděli jsme se, že když byste se podívali do dalekohledu a měli jste ho namířený přímo na Slunce, světlo by vám vlastně vypálilo oči, neboť dalekohled, který jsme měli možnost vidět, soustřeďuje („zesiluje“) světlo do jednoho místa (ohniska). Toto nám pan průvodce dokázal na kusu papíru, který zapálil, když jej přiložil k dalekohledu. Poté jsme se všichni vydali do planetária, kde jsme se dozvěděli mnoho dalších věcí o naší planetě i sluneční soustavě – Mléčné dráze nebo řecky Galaxii.

Zpět do autobusů a hurá do centra. Opět jsme se rozdělili do skupin jako ve hvězdárně – třídy 6. A a 6. C se šly podívat do vodní elektrárny Hučák a do expozice obnovitelných zdrojích energie. Druhá skupina a to 5. B a 6. B se vydaly na procházku městem na nedaleké náměstí. Když se druhá skupina dostala do elektrárny, třídy 6. A a 6. C nastoupily do autobusu a odjely domů. Druhá skupina, když čekala na autobus, mávala všem řidičům i celému Hradci Králové se slovy „Na shledanou!“.

Všem se nám výlet líbil a dojeli jsme všichni unavení a plní dojmů domů.

Petra Frýdlová, 6. B 

17

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Žákovská knížka

Video - oko z pralesa

25.05.2017

2
CWAK fotil akci

CWAK fotil akci

24.05.2017

Fotografický kroužek CWAK se díky nepřízni počasí dostal k neplánovanému focení na hasičském hřišti a skate parku. A že to nakonec bylo vlastně dobře poznáte z dokumentačních fotografií. Tak snad se všem líbilo ....

M. Velechovský

3
CWAK fotil rostliny

CWAK fotil rostliny

17.05.2017

Fotografové z CWAKu se tentokrát vrhli na fotografování rostlin. Trochu jsme si pomohli k vylepšení fotografií. A také jsme dostali "zakázku" od paní učitelky Grospičové. Tak uvidíme, jak se s tím vším poperem ...

M. Velechovský

6
Den Země tříd 4. A a 4. C

Den Země tříd 4. A a 4. C

14.05.2017

V rámci projektu Den Země vyrazily třídy 4. A a 4. C do IQParku v Liberci, kde se postupně proměnili v badatele a výzkumníky základních fyzikálních jevů a dějů.  Žáci si vyzkoušeli několik desítek nejrůznějších interaktivních, zábavných, naučných exponátů, kvízů, skládaček, hlavolamů, optických klamů a kuriozit. Zjistili, jak vzniká elektrický proud a kolik úsilí dá jeho výroba např. na provoz mobilu. V programu „Hravá voda a Velká science show“ si s lektorem vyzkoušeli několik pokusů zaměřených na vlastnosti vody.

Oldřiška Hačecká, Alena Kurková

9
Učit se učit? Na Tyršovce ano!

Učit se učit? Na Tyršovce ano!

11.05.2017

Učit se ve škole je jak známo (pro žáky) většinou nuda. Ale učit ve škole někoho jiného, to už může být docela adrenalin. A nejen to... Proto žáci šestých ročníků na nymburské Tyršovce během měsíce května až června absolvují dlouhodobý projekt "Učíme se učit", kdy učí své spolužáky v hodinách přírodopisu novou látku.

A proč to všechno? Copak nemůžu učit já sám? :-) Učením se někoho jiného, jak je z pedagogiky dobře známo, se člověk učí nejvíc. Proto si žáci vytvořili vlastní pracovní týmy, určili si kdo bude učit jakou látku a pak už se na to aktivně vrhli. Najít si potřebné materiály, porovnat je s učebnicí, vytvořit vhodnou formu prezentace (kromě počítačových prezentací lze použít i třeba vlastní dokumentární film, plakát či cokoliv dalšího) a pak to vše hezky předat svým spolužákům. Ti si samozřejmě vše zapisují a po nějaké době si ověří své znalosti testem. Já sedím jako žák mezi nimi a píši si také - otázky do testu jsou potom přesně z probírané látky žáků. Na konci vše společně hodnotíme a učíme se z chyb. Ale přesně o tom to je a to nám pomáhá se zlepšovat.

Díky zajímavému tématu - taxonomické skupiny hmyzu - se ve výuce objevuje velké množství zajímavých obrázků, videí a dokonce i živých exemplářů. A žáci si díky tomuto projektu osvojí nejen základní znalosti o vybraných skupinách hmyzu, ale také umění předat informaci ve vhodné podobě, umět odpovídat na případné dotazy, reagovat na měnící se situace, často improvizovat a vyzkoušet si, jaké to je někoho učit a tedy zkusit si roli učitele (třeba se tak někdo opravdu najde a stane se jednou mým kolegou). 

Snad tento projekt žákům přinese poučení, ale také zábavu, protože i ta může (a měla by) být součástí moderní výuky. Díky všem, kteří se s touto novou výzvou hrdinně poprali a většinou to byl skvělý výkon.

M. Velechovský

12

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let.loga partneru

boy figurine