Aktuálně

Březen
Informace MŠMT k uzavření škol ze dne 26. 2. 2021

Informace MŠMT k uzavření škol ze dne 26. 2. 2021

27.02.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
- dětí v mateřské škole
- žáků 1. a 2. ročníků základní školy
- ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.
Pověřenou mateřskou školou je MŠ Adélka při ZŠ Letců R.A.F., pověřenou základní školou zůstává ZŠ Komenského.
Informace o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Nadále je povoleno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
Vedení školy

5
Poznáte ještě svou školu?

Poznáte ještě svou školu?

22.02.2021

Již několik měsíců jste vy, naši žáci, v domácím prostředí, kde se vzděláváte sami, nebo s rodiči a díky on-line hodinám. Je to opravdu dlouho co jste neviděli svou školu. Poznáte ji ještě vůbec? Zjistíme to v naší malé poznávací hře.

Připravil jsem si pro vás 15 fotografií z naší školy, možná trochu netradičních, ale opravdu z Tyršovky. Kdo je zvládne všechny poznat, tedy z jakého místa jsou a co na fotkách je – má šanci získat malou odměnu.

Své odpovědi (které budou kompletní), mi posílejte na můj pracovní email a já je budu shromažďovat. Výsledky se poté dozvíte. Termín, do kdy je možné soutěžit, je do konce Jarních prázdnin (7. 3. 2021).

Držím palce a těším se, zda naši školu ještě poznáte.  

M. Velechovský

15
Zrušení LVK

Zrušení LVK

01.02.2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci rušíme lyžařské výcviky, které se měly v tomto měsíci konat. Zaplacené částky budou v nejbližších dnech vráceny bankovním převodem.

19
Distanční výuka 2021

Distanční výuka 2021

28.01.2021

Je to již rok, co jsme v různých stupních omezeného provozu. To, že žáci nejsou ve škole, ale neznamená, že školy nepracují. On-line výuka „na živo“, zadávání úkolů přes různé aplikace a mnoho dalšího.

A jak tohle zvládají děti? Ke konci roku mě to zajímalo, tak jsem se on-line ptal. A výsledky jsou rozhodně zajímavé.

Sedmáci jsou spokojeni mezi 8 % až 35 % s domácí výukou, páťáci pouze ze 7 %. Naopak do školy by se rádo vrátilo 65 % až 93 % žáků. Což je pro nás (a jistě i pro rodiče) dobrá zpráva.

A co konkrétně hodnotí žáci na distanční výuce? Občas hodně úkolů v některých konkrétních předmětech. Někdy chybí potřebné vysvětlení problematiky a samozřejmě nejvíc chybí kontakt se spolužáky.

Naopak žáci pozitivně hodnotí pozdější vstávání a komfort domácího prostředí (třeba si odběhnout do ledničky). Také ušetření peněz za jízdné a celkové zlepšení známek.

Tak si držme palce, ať distanční výuka co možná nejdříve skončí a můžeme se vrátit do zajetých kolejí – snad to půjde.

M. Velechovský

15
Poznáš předměty?

Poznáš předměty?

21.01.2021

Ke konci roku jsem v rámci Informatiky v pátých třídách zadal úkol, aby se žáci pokusili ztvárnit pomocí piktogramů, či obrázků  předměty na naší škole. Je to vlastně obrácený postup, než jsem zadával v Přírodopise (viz minulý článek).

A musím říct, že mě páťáci nesmírně překvapili, jak se bravurně poprali s tímto tématem, který prověřil jejich kreativitu, znalosti, představivost, ale i ICT znalosti. Namátkou jsem vybral pár ukázek (omlouvám se těm, které jsem nevybral), tak schválně, jestli poznáte předměty, jež na Tyršovce vyučujeme?

A samozřejmě chválím i třeba sedmáky, kteří s tím bojovali v ORV, nebo např. čtvrťáky, kteří si to vyzkoušeli také.

M. Velechovský

15

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Žákovská knížka
INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

24.02.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), ▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.
Vedení školy

6
Grafická výzva do předmětu Informatika

Grafická výzva do předmětu Informatika

16.02.2021

Žáci i v době pandemie a uzavřené Tyršovky pracují postupně dál. A aby neseděli jen doma u svých počítačů, tabletů či telefonů – což je často distanční výuce vyčítáno - „vyhnal“ jsem je o hodině Informatiky ven. Jejich úkolem totiž bylo vytvořit pohlednici zimního města (či vesnice) z jejich vlastních fotografií. Sněhová nadílka a opravdová zima nám totiž dopřála vidět naše město po mnoha letech zase bílé.

Musím uznat, že některým žákům se práce nadmíru povedla a za takové vydařené pohlednice by se nemusela stydět žádná obec. Skoro bych se nedivil, kdyby z některých vyrostli skvělí grafici nebo fotografové.

Tím hlavním ale bylo nejen protáhnout tělo při venkovním focení v Nymburce či okolních vesnicích, nebo to, že si žáci procvičili či nově osvojili dovednosti grafické práce, také si tím vyzkoušeli plnění zadaného úkolu, čtení s porozuměním (úkol jim byl předložen do výukové platformy Teams) či dodržením termínu odevzdání (ačkoliv na to bylo několik týdnů, je třeba přiznat, že ne všem se to povedlo). Ale tou nejzajímavější věcí bylo, že jsme nahlédli do pohledu našich (vašich) dětí na naše město či okolní vesnice. Za to moc díky a smekám před mnohými mladými grafiky. Super práce.

M. Velechovský

17
PTAČÍ VÝZVA – foto quest

PTAČÍ VÝZVA – foto quest

01.02.2021

V tuto zimní dobu je ideální čas pozorovat ptáky, kteří se méně bojí a také létají na krmítka - a to byla hlavní myšlenka, která mě napadla do hodin Přírodopisu pro sedmáky.

Vyhlašuji proto dobrovolný (ale bohatě odměněný) foto úkol či quest. 

Výzva: najděte - vyfoťte – určete a zaznamenejte co nejvíc ptačích druhů.  Fotky i s určením ptáka nahrajte do wordové tabulky a pošlete mi ji. Využijte foťáky (snad půjde i mobil) a také počasí, kdy se ptáci tolik nebojí lidí. Krmítko doma na zahradě či za oknem je výhoda (třeba si ho můžete aspoň pořídit). Využijte procházky do okolí domova či výlety. 

Pokuste se vyfotit co nejvíce ptačích druhů (ne jedinců – když vyfotím sýkoru modřinku, tak stačí jen jedna). Z fotografií musí být jasně poznat druh!!! Pokud budete úspěšní foto-lovci, čeká vás odměna. 

ZAPOJIT SE MOHOU I OSTATNÍ ROČNÍKY!!!

M. Velechovský

15
Informace MŠMT

Informace MŠMT

23.01.2021

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021. 

13
Biologický kvíz pro dobu karantény

Biologický kvíz pro dobu karantény

12.01.2021

Tyršovka jede i přes všechna omezující hygienická opatření stále dál. Svět se dál točí a vysvědčení dle všech norem nepočká. Proto se stále snažíme dál pracovat a to nejen on-line.

Např. v Přírodopise (a nejen v něm) se snažím vymýšlet zajímavá a neotřelá témata, která doufám zaujmou, možná mírně pobaví, trochu polámou hlavu, ale hlavně se odkloní od „tradiční“ výuky. A takový biologický kvíz by to snad mohl splňovat. Co myslíte, troufnete si na něj?

M. Velechovský

31
Informace MŠMT k uzavření škol ze dne 26. 2. 2021

Informace MŠMT k uzavření škol ze dne 26. 2. 2021

27.02.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
- dětí v mateřské škole
- žáků 1. a 2. ročníků základní školy
- ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.
Pověřenou mateřskou školou je MŠ Adélka při ZŠ Letců R.A.F., pověřenou základní školou zůstává ZŠ Komenského.
Informace o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Nadále je povoleno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
Vedení školy

5
INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

24.02.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), ▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.
Vedení školy

6
Poznáte ještě svou školu?

Poznáte ještě svou školu?

22.02.2021

Již několik měsíců jste vy, naši žáci, v domácím prostředí, kde se vzděláváte sami, nebo s rodiči a díky on-line hodinám. Je to opravdu dlouho co jste neviděli svou školu. Poznáte ji ještě vůbec? Zjistíme to v naší malé poznávací hře.

Připravil jsem si pro vás 15 fotografií z naší školy, možná trochu netradičních, ale opravdu z Tyršovky. Kdo je zvládne všechny poznat, tedy z jakého místa jsou a co na fotkách je – má šanci získat malou odměnu.

Své odpovědi (které budou kompletní), mi posílejte na můj pracovní email a já je budu shromažďovat. Výsledky se poté dozvíte. Termín, do kdy je možné soutěžit, je do konce Jarních prázdnin (7. 3. 2021).

Držím palce a těším se, zda naši školu ještě poznáte.  

M. Velechovský

15
Grafická výzva do předmětu Informatika

Grafická výzva do předmětu Informatika

16.02.2021

Žáci i v době pandemie a uzavřené Tyršovky pracují postupně dál. A aby neseděli jen doma u svých počítačů, tabletů či telefonů – což je často distanční výuce vyčítáno - „vyhnal“ jsem je o hodině Informatiky ven. Jejich úkolem totiž bylo vytvořit pohlednici zimního města (či vesnice) z jejich vlastních fotografií. Sněhová nadílka a opravdová zima nám totiž dopřála vidět naše město po mnoha letech zase bílé.

Musím uznat, že některým žákům se práce nadmíru povedla a za takové vydařené pohlednice by se nemusela stydět žádná obec. Skoro bych se nedivil, kdyby z některých vyrostli skvělí grafici nebo fotografové.

Tím hlavním ale bylo nejen protáhnout tělo při venkovním focení v Nymburce či okolních vesnicích, nebo to, že si žáci procvičili či nově osvojili dovednosti grafické práce, také si tím vyzkoušeli plnění zadaného úkolu, čtení s porozuměním (úkol jim byl předložen do výukové platformy Teams) či dodržením termínu odevzdání (ačkoliv na to bylo několik týdnů, je třeba přiznat, že ne všem se to povedlo). Ale tou nejzajímavější věcí bylo, že jsme nahlédli do pohledu našich (vašich) dětí na naše město či okolní vesnice. Za to moc díky a smekám před mnohými mladými grafiky. Super práce.

M. Velechovský

17
Zrušení LVK

Zrušení LVK

01.02.2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci rušíme lyžařské výcviky, které se měly v tomto měsíci konat. Zaplacené částky budou v nejbližších dnech vráceny bankovním převodem.

19
PTAČÍ VÝZVA – foto quest

PTAČÍ VÝZVA – foto quest

01.02.2021

V tuto zimní dobu je ideální čas pozorovat ptáky, kteří se méně bojí a také létají na krmítka - a to byla hlavní myšlenka, která mě napadla do hodin Přírodopisu pro sedmáky.

Vyhlašuji proto dobrovolný (ale bohatě odměněný) foto úkol či quest. 

Výzva: najděte - vyfoťte – určete a zaznamenejte co nejvíc ptačích druhů.  Fotky i s určením ptáka nahrajte do wordové tabulky a pošlete mi ji. Využijte foťáky (snad půjde i mobil) a také počasí, kdy se ptáci tolik nebojí lidí. Krmítko doma na zahradě či za oknem je výhoda (třeba si ho můžete aspoň pořídit). Využijte procházky do okolí domova či výlety. 

Pokuste se vyfotit co nejvíce ptačích druhů (ne jedinců – když vyfotím sýkoru modřinku, tak stačí jen jedna). Z fotografií musí být jasně poznat druh!!! Pokud budete úspěšní foto-lovci, čeká vás odměna. 

ZAPOJIT SE MOHOU I OSTATNÍ ROČNÍKY!!!

M. Velechovský

15
Distanční výuka 2021

Distanční výuka 2021

28.01.2021

Je to již rok, co jsme v různých stupních omezeného provozu. To, že žáci nejsou ve škole, ale neznamená, že školy nepracují. On-line výuka „na živo“, zadávání úkolů přes různé aplikace a mnoho dalšího.

A jak tohle zvládají děti? Ke konci roku mě to zajímalo, tak jsem se on-line ptal. A výsledky jsou rozhodně zajímavé.

Sedmáci jsou spokojeni mezi 8 % až 35 % s domácí výukou, páťáci pouze ze 7 %. Naopak do školy by se rádo vrátilo 65 % až 93 % žáků. Což je pro nás (a jistě i pro rodiče) dobrá zpráva.

A co konkrétně hodnotí žáci na distanční výuce? Občas hodně úkolů v některých konkrétních předmětech. Někdy chybí potřebné vysvětlení problematiky a samozřejmě nejvíc chybí kontakt se spolužáky.

Naopak žáci pozitivně hodnotí pozdější vstávání a komfort domácího prostředí (třeba si odběhnout do ledničky). Také ušetření peněz za jízdné a celkové zlepšení známek.

Tak si držme palce, ať distanční výuka co možná nejdříve skončí a můžeme se vrátit do zajetých kolejí – snad to půjde.

M. Velechovský

15
Informace MŠMT

Informace MŠMT

23.01.2021

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021. 

13
Poznáš předměty?

Poznáš předměty?

21.01.2021

Ke konci roku jsem v rámci Informatiky v pátých třídách zadal úkol, aby se žáci pokusili ztvárnit pomocí piktogramů, či obrázků  předměty na naší škole. Je to vlastně obrácený postup, než jsem zadával v Přírodopise (viz minulý článek).

A musím říct, že mě páťáci nesmírně překvapili, jak se bravurně poprali s tímto tématem, který prověřil jejich kreativitu, znalosti, představivost, ale i ICT znalosti. Namátkou jsem vybral pár ukázek (omlouvám se těm, které jsem nevybral), tak schválně, jestli poznáte předměty, jež na Tyršovce vyučujeme?

A samozřejmě chválím i třeba sedmáky, kteří s tím bojovali v ORV, nebo např. čtvrťáky, kteří si to vyzkoušeli také.

M. Velechovský

15
Biologický kvíz pro dobu karantény

Biologický kvíz pro dobu karantény

12.01.2021

Tyršovka jede i přes všechna omezující hygienická opatření stále dál. Svět se dál točí a vysvědčení dle všech norem nepočká. Proto se stále snažíme dál pracovat a to nejen on-line.

Např. v Přírodopise (a nejen v něm) se snažím vymýšlet zajímavá a neotřelá témata, která doufám zaujmou, možná mírně pobaví, trochu polámou hlavu, ale hlavně se odkloní od „tradiční“ výuky. A takový biologický kvíz by to snad mohl splňovat. Co myslíte, troufnete si na něj?

M. Velechovský

31

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let. Obrázek archivuLoga partnerů školy

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR