Mateřská škola, Nymburk

Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Piktogram základní údaje

Základní údaje

Mateřská škola byla otevřena v roce 1977 a nachází se
v klidné městské části Zálabí. V roce 2004 prošla školka rozsáhlou
rekonstrukcí. Budova školy byla zateplena, došlo k výměně starých
oken a bylo instalováno nové plynové topení. Celá budova školky je obklopena
zahradou, která je dobře vybavena pro sportování a hry dětí. Nachází se zde
rozmanité průlezky, houpačky, pískoviště a altánek.
Je celá zatravněná a stíněná vzrostlými stromy.


V budově školky jsou pro dětské aktivity velmi pěkně zařízené dvě třídy,
ve kterých nechybí oddychové koutky, zajímavé hračky, knížky,
pokojíček a výtvarné potřeby.


Pro přípravu jídla slouží vlastní kuchyně.


Aktuální jídelníček pro školku najdete na „úvodní stránce“.

Zaměstnanci

Všichni učitelé školky mají zřízenou e-mailovou adresu ve tvaru – jmeno.prijmeni@zstyrsova.czVedoucí učitelka: Mgr. Jana Mádlová
Učitelky: Aneta Zdobinská
  Martina Šturmová, DiS
  Jana Havelková
Kuchařka MŠ: Soňa Stejná
Pomocná kuchařka MŠ: Monika Fadrhonsová
Uklízečka: Dagmar Rylichová

Výchovně vzdělávací proces

Obrázek žáka školy

Školka má zpracovaný vlastní školní vzdělávací program s názvem „Hrajeme si celý den“.

Učitelky při své práci vychází z individuálního přístupu ke každému dítěti. Snaží se o všestranný rozvoj osobnosti dítěte, respektují rozdílná vývojová stádia dětí. Využívají spontánní aktivity dětí, navazují na prožitky dětí z rodiny a řízenými činnostmi je učí novým dovednostem, sociálním postojům a poznatkům o okolním světě. Probouzí u dětí kladný vztah k přírodě.

Školka se specializuje na větší rozvoj dětí v oblasti výtvarné, hudební a sportovní. K tomu jí slouží pěkně vybavený výtvarný ateliér, klavír a různé hudební nástroje, zahrada a rozmanité sportovní náčiní.

V posledním ročníku mateřské školy jsou budoucí školáci nenásilně připravovány na vstup do základní školy. Učí se samostatně řešit vzniklé situace, rozvíjí si logické myšlení, grafomotorické dovednosti, vyjadřování, početní představy. Učí se dokončit započatou práci.

Mateřská škola má v současné době dvě věkově smíšená oddělení. Vztahy mezi dětmi jsou postaveny na vzájemné úctě k sobě, zdvořilosti a vzájemné pomoci. Smíšený kolektiv různě starých dětí umožňuje přirozenou cestou získávat zkušenosti a dovednosti od starších kamarádů. Do školky jsou zpravidla zapisovány děti ve věku od 3 do 6 let.

Škola úzce spolupracuje s rodiči, kteří se aktivně podílí se na činnostech školy a zúčastňují se akcí pořádaných školou.

Velmi úzká je i spolupráce s naší základní školou Tyršova. Děti před vstupem do školy navštěvují první třídu a seznamují se s novým školním prostředím. Účastní se i na akcích školy, kde mají možnost potkávat své bývalé kamarády ze školky.

Obrázek žáka školy

Aktivity MŠ Růženka

Slavnostní zahájení školního roku před ZŠ Tyršova
Účast ve výtvarných soutěžích
Mikulášský karneval
Vánoční besídka v mateřské škole
Rozsvícení vánočního stromečku na zahradě MŠ s vypouštěním balónků s přáním Ježíškovi
Taneční vystoupení na různých kulturních akcích
Dvadelníc představení v MŠ i v jiných divadlech
Jednodenní zimní výlet na hory - bobování, koulování
Výlety do zajímavých lokalit okolí a do přírody
Spolupráce se skautským oddílem PONY
Oslava Dne dětí - arneval
Posezení s rodiči na školní zahradě, rozloučení se školním rokem

Besídka pro rodiče
Projektové dny na zajímavá témata
Kurz plavání
Návštěvy základní školy
Účast paní učitelky MŠ u zápisu do školy
Jarní besídka se slavnostním šerpováním budoucích školáčků
Vánoční a velikonoční tvoření
Slavnostní rozloučení s předškoláky na městském úřadě
Škola v přírodě
Dobrodružné putování za skřítky na OstrověLoga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy


Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR

Obrázek žáka naší školy